วิธีขอใบเสนอราคา

  1. ทำรายการสั่งซื้อตามขั้นตอน
  2. ระบุ “เลขคำสั่งซื้อ” ในแบบฟอร์ม “เลขคำสั่งซื้อจะแสดงหลังกดสั่งสินค้าแล้ว”
    เลขคำสั่งซื้อ
  3. ระบุ ข้อมูลองค์ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์ม
  4. นครการ์ดจะส่ง ใบเสนอราคา ให้ทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา