เครื่องพิมพ์บัตร

วิธีการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์บัตรนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้งาน เครื่องพิมพ์บัตร จะมีเทคนิคในการพิมพ์ลงบนบัตรพลาสติกอยู่ 2 แบบ คือ

Direct-To-Card จะเป็นเทคนิคการละลายความร้อนจาก Ribbon ผ่านหัวพิมพ์ลงไปบนตัวบัตรโดยตรง จำนวน 4 ครั้งตามสี (YMCK) เพื่อให้ได้รูปแบบสีที่ต้องการ ซึ่งจะให้ จะได้สีภาพที่มีความคมและสวยงามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ รูปคน หรือ logo บริษัท ต่างๆ แต่ข้อเสียของลักษณะการพิมพ์แบบ DTC จะไม่สามารถพิมพ์ในลักษณะภาพที่เป็นสีทั้งใบ เป็นผลทำให้อาจจะสังเกตเห็นเส้นบางๆขาว อยู่ที่ขอบบัตร
Retransfer ย่อมาจากคำว่า Reverse Transfer จะใช้เทคนิคการพิมพ์ 2 ขั้นตอน คือ ทำการ ใช้ความร้อนเพื่อยิงเม็ดสีใส่ริบบอนลงบนฟิล์มก่อนแล้วจึงใช้ความร้อนรีดฟิล์มลงบนบัตร ลักษณะการพิมพ์ แบบ Retransfer สามารถพิมพ์เลยขอบของบัตรพลาสติกทำให้ภาพที่ได้บนบัตรเห็นเต็มจนสุดขอบ และไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพการพิมพ์จากผิวหน้าบัตรไม่เรียบสม่ำเสมอ เหมือน DTC แต่ข้อที่ด้อยคือค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ด้วย Retransfer จะสูงกว่า DTC ทั้งราคาของเครื่องพิมพ์ที่มักจะมีราคาสูงกว่า และจจะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นอีกคือ Retransfer film เครื่องพิมพ์บัตร ลักษณะ Retransfer ให้จะได้งานพิมพ์คุณภาพชั้นเลิศ และอายุการใช้งานของบัตรที่ยาวนาน

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

สอบถามข้อมูลสินค้า