ทำบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง

รับพิมพ์บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

น้องสัตว์เลี้ยง ทำบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง ของคนรักสัตว์ทั้ง น้องแมว น้องสุนัข หรือ อื่นๆ ที่ต้องการทำ บัตรประจำตัวให้กับน้อง ระบุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ สายพันธ์ ฟาร์มและ ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการระบุเวลาไปยื่น หรือห้อยไว้กับคอน้องๆ

ทางร้าน ทำบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยง โดยมีรูปแบบไว้ให้กับลูกค้าอยู่แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการได้ พร้อมพิมพ์จัดส่งให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศ

รับทำบัตร PET Card

สั่งซื้อ / สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจ

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าขนส่ง**

ความสำคัญของ บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง (PET ID CARD)

บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุตัวตนของสัตว์เลี้ยง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อสัตว์เลี้ยง ชนิดพันธุ์ เพศ อายุ เจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ติดต่อของเจ้าของสัตว์เลี้ยง และหมายเลขไมโครชิป (หากมี)

ประโยชน์ของบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

  • ช่วยให้ระบุตัวตนของสัตว์เลี้ยงได้ง่าย ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงสูญหาย เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถแจ้งข้อมูลในบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามหาสัตว์เลี้ยงได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยป้องกันการลักขโมยสัตว์เลี้ยง หากสัตว์เลี้ยงมีบัตรประจำตัว เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถแจ้งข้อมูลในบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามตัวผู้ลักขโมยได้
  • ช่วยควบคุมประชากรสัตว์จรจัด บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงของตนได้ ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและวางแผนการควบคุมประชากรสัตว์จรจัด

วิธีการทำบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

ในปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้บริการรับทำบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงมากมาย ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว

ข้อควรระวังในการทำบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

ผู้เลี้ยงสัตว์ควรตรวจสอบข้อมูลในบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะหมายเลขไมโครชิป (หากมี) เนื่องจากหมายเลขไมโครชิปเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของสัตว์เลี้ยงได้

สรุป

บัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงเป็นเอกสารสำคัญที่มีประโยชน์มากมาย เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรทำบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยงให้กับสัตว์เลี้ยงของตน เพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม