HDP5000 SS

HDP5000 SS

170,000.00฿

รายละเอียดสินค้า
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP5000 DS
สเปคของ เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP5000 DS
การพิมพ์: พิมพ์ 2 ด้านพร้อมกัน
วิธีการพิมพ์: หมึกพิมพ์สีระเหิด / การถ่ายโอนความร้อนด้วยเรซิ่น
ความละเอียด: 300 dpi
ความเร็วการพิมพ์: 29 วินาทีต่อหน้า / 124 หน้าต่อชั่วโมง (YMCK with transfer)
ความจุกล่องใส่บัตร: กล่องใส่บัตร 100 ใบ / กล่องรับบัตร 200 ใบ
รองรับบัตรขนาด: CR-80
เชื่อมต่อแบบ: สาย USB 2.0 หรือ ระบบเครือค่ายด้วย Ethernet (สาย LAN) และ WIFI
ซอฟต์แวร์: โปรแกรมสำหรับออกแบบบัตร Asure ID (มีแถมให้) หรือ โปรแกรมออกแบบบัตรทั่วไปใช้ได้ทั้งหมด
การรับประกัน: รับประกันสินค้า และ หัวพิมพ์ ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันรับสินค้า
สั่งซื้อ เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP5000 DS จะได้รับสินค้า พร้อมของแถมดังต่อไปนี้
บัตรพลาสติก PVC สีขาว หนา 0.76 ฟรี 100 ใบ
หมึกริบบอน 4 สี (YMCK) พิมพ์ได้ 500 หน้า 1 ชุด
ฟิล์มใสริบบอน พิมพ์ได้ 1500 หน้า 1 ชุด
ชุดสำหรับทำความสะอาด หัวพิมพ์ และ เครื่อง 1 ชุด
โปรแกรมสำหรับออกแบบบัตร พร้อมพิมพ์ได้ทันที Asure ID 7 ลิขสิทธิ์แท้ 1 ชุด

170,000.00฿

Add to cart
Buy Now