HDP5000 DS

HDP5000 DS

133,000.00฿

การพิมพ์: พิมพ์ 2 ด้านพร้อมกัน
การรับประกัน: รับประกันสินค้า และ หัวพิมพ์ ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันรับสินค้า
“รายการของแถม”
– บัตรพลาสติก PVC สีขาว หนา 0.76 ฟรี 100 ใบ
– หมึกริบบอน (YMCK) พิมพ์ได้ 500 หน้า 1 ชุด
– ฟิล์มใสริบบอน พิมพ์ได้ 1500 หน้า
– ชุดสำหรับทำความสะอาด หัวพิมพ์ และ เครื่อง 1 ชุด
– โปรแกรมสำหรับออกแบบบัตร พร้อมพิมพ์ได้ทันที Asure ID 7 ลิขสิทธิ์แท้ 1 ชุด

133,000.00฿

Add to cart
Buy Now