Fargo 84053 HDP5000 Film - Approximately (ริบบอน)

HID-84053 ฟิล์ม HDP Film พิมพ์ได้ 1,500 ครั้ง

คะแนนสินค้า
5/5

ราคาและ รายละเอียดสินค้า

ฟิล์มใช้สำหรับการพิมพ์บัตร โดยทำงานร่วมกับ หมึกริบบอน 84051 และ 84052 รองรับการพิมพ์ทั้งหมด 1,500 ครั้ง การใช้ฟิม์ลดังกล่าวเป็นการทำงานพิมพ์บัตรด้วยเทคโนโลยี Retransfer เป็นการพิมพ์ที่คมชัดและ ทนทาน พิมพ์บน เครื่องพิมพ์บัตร HDP5000

ชื่อเรียก “Fargo 84053 HDP5000 Film – Approximately (ริบบอน)”