บัตรพนักงานเซเว่น

รับพิมพ์บัตรพนักงาน 7-11

รับพิมพ์ บัตรพนักงานเซเว่น และขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยากใบเดียวก็สามารถสั้งได้ และสามารถออกแบบใหม่ได้ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและสามารถพิมพ์รันตามเลขพนักงานได้ด้วยและ พนักงาน CP ALL ก็สามารถทำได้ องค์กรใหญ่ก็สามารถทำได้ เพราะบัตรพนักงานนั้นสำคัญต่อองค์กรมากๆเพราะจะได้รู้ว่าพนักงานเราเป็นใครหน้าที่อะไร ดังนั้นบัตรพนักงานจึงสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก

บัตรพนักงานเป็นบัตรที่ใช้สำหรับระบุตัวตนพนักงานของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ บัตรพนักงานมักทำจากพลาสติกและติดรูปถ่ายของพนักงาน บัตรพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงาน เนื่องจากใช้ในการระบุตัวตนพนักงาน เพื่อเข้าทำงาน ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัท

บัตรพนักงานเซเว่น

*หมายเหตุสำคัญ*
ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตน หรือ แสดงหลักฐานการเป็นพนักงานในเครือ 7/11 และ CPall ก่อนสั่งพิมพ์บัตรเท่านั้น เพื่อป้องกันบุคคลไม่หวังดี

สั่งซื้อ / สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจ

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าขนส่ง**

บัตรพนักงานเซเว่น บัตรที่มากกว่าแค่บัตร

บัตรพนักงานเซเว่น คือ บัตรประจำตัวพนักงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่พนักงานทุกระดับ ทั้งพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานฝึกงาน บัตรพนักงานเซเว่นเป็นมากกว่าแค่บัตรประจำตัว แต่ยังเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของพนักงาน และมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานอีกด้วย

ความสำคัญของบัตรพนักงานเซเว่น

บัตรพนักงานเซเว่นมีความสำคัญต่อพนักงานหลายประการ ดังนี้

  • เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของพนักงาน บัตรพนักงานเซเว่นมีข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย และรหัสพนักงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของพนักงานได้
  • มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน พนักงานที่มีบัตรพนักงานเซเว่นจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัท เช่น ส่วนลดสินค้า สิทธิพิเศษในการใช้บริการต่างๆ และสวัสดิการต่างๆ
  • เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างพนักงานและบริษัท บัตรพนักงานเซเว่นสามารถใช้ในการสื่อสารระหว่างพนักงานและบริษัทได้ เช่น การแจ้งข่าวสาร ประกาศต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลบนบัตรพนักงานเซเว่น

บัตรพนักงานเซเว่นจะมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • รูปถ่าย
  • รหัสพนักงาน
  • ประเภทพนักงาน
  • สาขาที่ปฏิบัติงาน
  • วันหมดอายุ

การขอรับบัตรพนักงานเซเว่น

พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะได้รับการออกบัตรพนักงานเซเว่น โดยจะได้รับบัตรจากผู้จัดการสาขาที่ตนปฏิบัติงาน

การคืนบัตรพนักงานเซเว่น

พนักงานที่ลาออกจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะต้องคืนบัตรพนักงานเซเว่นให้แก่บริษัท โดยสามารถคืนบัตรได้ที่สาขาที่ตนปฏิบัติงาน

สรุป

บัตรพนักงานเซเว่นเป็นบัตรที่มีความสำคัญต่อพนักงานเซเว่นเป็นอย่างมาก บัตรพนักงานเซเว่นนอกจากจะเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของพนักงานแล้ว ยังมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานอีกด้วย พนักงานควรรักษาบัตรพนักงานเซเว่นไว้ให้ดี และคืนบัตรพนักงานเซเว่นเมื่อลาออกจากบริษัท