บัตรพนักงานเซเว่น

รับพิมพ์บัตรพนักงาน 7-11

รับพิมพ์ บัตรพนักงานเซเว่น และขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ยุ่งยากใบเดียวก็สามารถสั้งได้ และสามารถออกแบบใหม่ได้ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและสามารถพิมพ์รันตามเลขพนักงานได้ด้วยและ พนักงาน CP ALL ก็สามารถทำได้ องค์กรใหญ่ก็สามารถทำได้ เพราะบัตรพนักงานนั้นสำคัญต่อองค์กรมากๆเพราะจะได้รู้ว่าพนักงานเราเป็นใครหน้าที่อะไร ดังนั้นบัตรพนักงานจึงสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก

บัตรพนักงานเป็นบัตรที่ใช้สำหรับระบุตัวตนพนักงานของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ บัตรพนักงานมักทำจากพลาสติกและติดรูปถ่ายของพนักงาน บัตรพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงาน เนื่องจากใช้ในการระบุตัวตนพนักงาน เพื่อเข้าทำงาน ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริษัท

บัตรพนักงานเซเว่น

*หมายเหตุสำคัญ*
ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตน หรือ แสดงหลักฐานการเป็นพนักงานในเครือ 7/11 และ CPall ก่อนสั่งพิมพ์บัตรเท่านั้น เพื่อป้องกันบุคคลไม่หวังดี

สั่งซื้อ / สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจ

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าขนส่ง**