บัตรนักเรียน

รับพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน

ในยุคปัจจุบัน หลายโรงเรียนก็ให้ นักเรียนได้พก บัตรนักเรียน กันทุกที่ ทางร้าน รับพิมพ์บัตรนักเรียน ไม่มีขั้นต่ำ 1 ใบร้านก็รับพิมพ์ โดยมีบัตรทุกประเภทให้ทางโรงเรียนได้เลือกทั้ง บัตรพลาสติก PVC บัตรแตะแบบ Mifare / Proximity สามารถนำไปใช้กับระบบต่างๆภายในโรงเรียนได้ทันที

กรณีโรงเรียนไม่มีรูปนักเรียน ทาง นครการ์ด ก็มีบริการเสริมต่างๆเหล่านี้

 1. บริการถ่ายรูปนักเรียนติดบัตร
 2. บริการออกแบบบัตรนักเรียน

รับทำบัตรนักเรียน

สั่งซื้อ / สอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจ

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าขนส่ง**

บัตรนักเรียน บัตรแสดงตัวตนและสิทธิประโยชน์

บัตรนักเรียนเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนทุกคน ใช้ในการแสดงตัวตนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บัตรนักเรียนมักมีข้อมูลสำคัญต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน
 • เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด
 • ชั้นเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่
 • รูปถ่ายของนักเรียน
 

รับพิมพ์บัตรนักเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียน เนื่องจากใช้ในการแสดงตัวตนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 • ใช้แสดงตัวตนในการเข้าออกโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆ
 • ใช้สำหรับลงทะเบียนเรียน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 • ใช้ขอยืมหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนจากห้องสมุด
 • ใช้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางโรงเรียน เช่น ส่วนลดค่าอาหาร ค่ารถโดยสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บัตรนักเรียนยังสามารถใช้แสดงตัวตนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกโรงเรียนได้ เช่น ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากร้านค้าหรือบริษัทต่างๆ

การดูแลรักษาบัตรนักเรียน

นักเรียนควรดูแลรักษาบัตรนักเรียนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้บัตรชำรุดหรือสูญหาย วิธีการดูแลรักษาบัตรนักเรียนมีดังนี้

 • เก็บบัตรนักเรียนให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
 • ไม่ใส่บัตรนักเรียนไว้ในกระเป๋าร่วมกับสิ่งของอื่นๆ ที่อาจทำให้บัตรชำรุด
 • ไม่นำบัตรนักเรียนไปเล่นหรือแกล้งทำตก
 • รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองหากบัตรนักเรียนสูญหาย

การสูญเสียบัตรนักเรียนอาจทำให้นักเรียนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางโรงเรียน ดังนั้น นักเรียนจึงควรระมัดระวังในการพกพาและดูแลรักษาบัตรนักเรียน

ข้อควรระวังในการขอทำบัตรนักเรียน

นักเรียนควรระมัดระวังในการขอทำบัตรนักเรียน โดยควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ บนบัตรให้ถูกต้องก่อนเซ็นชื่อรับบัตร ข้อมูลสำคัญต่างๆ บนบัตรนักเรียนที่ควรตรวจสอบ ได้แก่

 • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน
 • เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด
 • ชั้นเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่
 • รูปถ่ายของนักเรียน

หากพบข้อมูลใดไม่ถูกต้อง นักเรียนควรแจ้งครูหรือผู้ปกครองเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล

สรุป

บัตรนักเรียนเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนทุกคน นักเรียนควรดูแลรักษาบัตรนักเรียนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้บัตรชำรุดหรือสูญหาย นักเรียนควรระมัดระวังในการขอทำบัตรนักเรียน โดยควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ บนบัตรให้ถูกต้องก่อนเซ็นชื่อรับบัตร