ซอฟต์แวร์ (Software)

ASURE ID 7

      ซอฟต์แวร์ Asure ID 7 คือ ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว ที่ครบวงจรที่สุด ใช้งานง่าย และมาพร้อมกับ features ต่างๆมากมาย ที่จะมาช่วยยกระดับการทำบัตร และการบริหารจัดการงานออกบัตรประจำตัวบุคลากร สำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่ว่างานพิมพ์บัตรประจำตัวของคุณจะซับซ้อนหรือไม่ก็ตาม HID มีออฟชั่นทางเลือกต่างๆสำหรับ Asure ID ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ และยังทำงานได้อย่างเยี่ยมยอดกับเครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO!! สามารถดึงรูปจากโฟรเดอร์ต่างๆ ไฟล์รูปภาพที่รองรับ .JPG .PNG .BMF .GIF .TIF ที่เราบันทึกไว้ มีฟังก์ชั่นเซ็นลายเซ็นจาก Touch Pad สามารถ Export รายงานการพิมพ์ออกมาได้ทั้งไฟล์ .pdf และ excel ยังสามารถระบุ User ว่าใครเป็นคนสั่งพิมพ์ แล้วพิมพ์ไปแล้วกี่ใบ ทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกเป็นอย่างมาก เหมาะกับองค์กรที่ต้องการลดขั้นตอนและความยุ่งยาก

สินค้าของเรา